Bedriftsrådgivning

Markedsutvikling

Vi kan hjelpe deg og din virksomhet med disse tjenestene:

 • Merkevarebygging
 • Markedsanalyser
 • Markedsvurderinger/markedsavklaring
 • Markedsplanlegging
 • Kommunikasjon
 • Historiefortelling for virksomheter

Forretningsutvikling

Vi bidrar til videreutvikling av din virksomhet. En sparringspartner og bidragsyter tilpasset bedriftens behov.

Tilbyr også helhetlige kompetanseprogram med bedriftsrådgivning. Erfaring fra program i regi av Innovasjon Norge (FRAM), utvikling av bedrifter i geografiske området og bransjerettede program.

Erfaren mentor: En mentor for eiere, ledere og ansatte som ønsker å utvikle seg selv og bedriften. Tilbyr også mentorstøtte til studenter og nyansatte i business.

Støtte til gründere: Utvikling av din forretningsidè fra produktutvikling til kommersialisering. Produktutvikling, prissetting, markedskommunikasjon, distribusjon.

VI kan hjelpe deg og din virksomhet med oppgaver knyttet til forretningsutvikling:

 • Forretningsplan
 • Oppstartshjelp for gründere
 • Mentoring
 • Vurdering av markedsmuligheter
 • Styrearbeid
 • Investering
 • Salg av virksomhet

Kontakt:

Siri Hamnvik

Telefon:  913 68 839

Epost: post@lyngstua.com