Bedriftsrådgivning

Markedsutvikling

Vi kan hjelpe deg og din virksomhet med disse tjenestene:

 • Merkevarebygging for oppstartsbedrifter gjennom historiefortelling. Skaper synlighet gjennom å fortelle din story.
 • Markedsanalyser. Definere målgrupper og vurdere markedspotensialet.
 • Finne kunder i eksportmarkeder og andre norske byer.
 • Markedsavklaring ved oppstart av ny virksomhet.
 • Planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter.
 • Kommunikasjon og PR strategier. Oppnå medieomtale for din bedrift.
 • En erfaren mentor som setter fokus på markedsarbeidet og forretningsutvikling.


Forretningsutvikling

Vi bidrar til videreutvikling av din virksomhet, og blir din sparringspartner. En bidragsyter tilpasset bedriftens behov her og nå.

Tilbyr helhetlige program med individuell bedriftsrådgivning. Erfaring fra større utviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge (FRAM), utvikling av bedrifter i et geografiske område, samt rådgiver på større program for spesifikke bransjer.

Erfaren mentor: En mentor for eiere, ledere og ansatte som ønsker å utvikle seg selv og bedriften. Tilbyr også støtte som mentor for studenter og nyansatte ledere.

Støtte til gründere: Utvikling av din forretningsidè fra produktutvikling til kommersialisering. Produktutvikling, prissetting, markedskommunikasjon, distribusjon.

Vi kan hjelpe deg og din virksomhet med oppgaver knyttet til forretningsutvikling:

 • Forretningsplan
 • Oppstart av bedriften - gründervirksomhet
 • Vurdering av markedsmuligheter i forbindelse med oppstart
 • Mentor - bidrar til utvikling av din personlige reise i bedriften
 • Styrearbeid - som medlem eller styreleder
 • Innhenting av investorer og gjennomføring av mindre emisjoner
 • Salg av virksomheter - exit strategier.

Kontakt:

Siri Hamnvik

Telefon:  913 68 839

Epost: siri@lyngstua.com