Om Oss

About Lyngstua

We are storytellers! 

Interested in learning about arctic history and culture from our storytellers?

Lyngstua help companies develop their own story and integrate storytelling as a major tool in marketing. We also give companies support in developing a powerful marketing strategy based upon storytelling. The story as  the key to all business development.

As professionals in brand management, Lyngstua can develop your new brand, assist with market analysis or help with developing a new business strategy.

Lyngstua is owned by Markedspartner Nord AS and includes the storytelling side of our business


Siri Hamnvik

 Siri er en bedriftsrådgiver som er opptatt av de gode markedsstrategiene og hvordan bedriften kommuniserer med kundene. For å skape verdi bistår hun gjerne med markedsanalyser, produktutvikling, markedsintroduksjoner, merkevarebygging og forretningsutvikling.  Utvikling av storyline for bedrift og produkter er en viktig del av hennes kjernekompetanse. Som pedagog ser hun det enkelte mennesket og jobber ut fra den enkeltes ståsted.

  • spisskompetanse innen utvikling av internasjonale markedsstrategier, helhetlige konsepter og kommunikasjon.
  • operativt salg nasjonalt og internasjonalt.
  • ledelse av internasjonale analyseprosjekter, produktutvikling, markedsintroduksjoner og merkevarebygging.
  • bistår gjerne eiere i exit-prosesser fram mot verdivurdering og under forhandlinger ved salg av virksomheter.

Mathias Hamnvik

Mathias Hamnvik er ansatt som webdesigner for Lyngstua Strategi og Storytelling, og gjør det tekniske rundt utvikling og redesign av nettsider. Mathias har 7 års erfaring som no code webdesigner. Han har gjort webdesign på blandt annet følgende  prosjekter:

Andre prosjekter inkluderer:


Lyngstua

"At Lyngstua you will be rewarded with panoramic views of the surrounding fjords and islands. It’s also a perfect spot to enjoy the nature, the Midnight Sun and the Northern Lights!"

Lyngstua eller Lyngstuva, som er det offisielle navnet, er et nordnorsk knutepunkt i et helt spesielt sund- og fjordlandskap og et historisk landemerke i Lyngen, Troms.