Om Oss

About Lyngstua

We are storytellers! 

Interested in learning about arctic history and culture from our storytellers?

Link her

Lyngstua help companies develop their own story and integrate storytelling as a major tool in marketing. We also give companies support in developing a powerful marketing strategy based upon storytelling. The story as  the key to all business development.

As professionals in brand management, Lyngstua can develop your new brand, assist with market analysis or help with developing a new business strategy.

Lyngstua is owned by Markedspartner Nord AS and includes the storytelling side of our business


Siri Hamnvik

 Siri er en bedriftsrådgiver som er opptatt av de gode markedsstrategiene og hvordan bedriften kommuniserer med kundene. For å skape verdi bistår hun gjerne med markedsanalyser, produktutvikling, markedsintroduksjoner, merkevarebygging og forretningsutvikling.  Utvikling av storyline for bedrift og produkter er en viktig del av hennes kjernekompetanse. Som pedagog ser hun det enkelte mennesket og jobber ut fra den enkeltes ståsted.

  • spisskompetanse innen utvikling av internasjonale markedsstrategier, helhetlige konsepter og kommunikasjon.
  • operativt salg nasjonalt og internasjonalt.
  • ledelse av internasjonale analyseprosjekter, produktutvikling, markedsintroduksjoner og merkevarebygging.
  • bistår gjerne eiere i exit-prosesser fram mot verdivurdering og under forhandlinger ved salg av virksomheter.

Samarbeidspartnere


Forretningsutvikling – Ketil Sundelin

Ketil jobber med innovasjon og entreprenørskap, spesielt innen forretningsutvikling, forretningsmodellering, lean startup, strategi, gründerteam, kompetanse, organisering, finansiering og investering. Ketil har et omfattende nettverk på innovasjonsområdet regionalt, nasjonalt og internasjonalt – både på kompetanse og kapital.


Lederutvikling

Ledelse i Nord  – Kurt Sverre Knudtsen


Kreative yrker

Lyngstua har et godt samarbeid med forfattere og ulike fagpersoner innen film, teater og dramatisering